Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2015, 129076Plannen | ruimtelijk

RECTIFICATIEuitgebreide omgevingsvergunning voor een Hotel Smidsstraat en Noordstraat te Zoutelande

Deze publicatie is gerectificeerd omdat in de publicatietekst van 16 december 2015 een het betreffende plan niet ter inzage ligt. De termijn gaat in op 24 december 2015.

Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning voor een Hotel Smidsstraat en Noordstraat te Zoutelande

Wij zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een hotel aan de Smidsstraat 16 t/m 18 en Noordstraat 2 en 4 te Zoutelande en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De digitale ontwerp omgevingsvergunning, de aanvraag omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing van 24 december 2015 t/m 3 februari 2016 liggen ter inzage op het gemeentehuis. De digitale ontwerp omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0099OVSmidsZld-OW01. Tijdens deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Veere. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233 of mail naar a.de.looff@veere.nl