Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2015, 124261Overige besluiten van algemene strekking

Gemeente Landgraaf - Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Burgemeester en wethouders van Landgraaf hebben op 15 december 2015 besloten de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg te wijzigen. De raad heeft op 26 november 2015 toestemming verleend voor deze wijziging. De aanleiding voor de wijziging is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die op 1 januari 2015 in werking is getreden. De voorgestelde wijzigingen die voortvloeien uit de wetswijziging houden verband met het versterken van de controlepositie van de raden en met de versterking van de positie van het algemeen bestuur. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele bepalingen in de GR aan te passen in verband met voortschrijdend inzicht en om enkele onvolkomenheden in de GR-tekst te corrigeren.

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1 januari 2016. De tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ligt vanaf 23 december 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Klant Contact Centrum (onderdeel Vergunningen), Emile Erensplein 55 te Landgraaf. Van de inhoud van de regeling zal door de gemeente Heerlen worden kennisgegeven in de Staatscourant.