Gemeenteblad van Assen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenGemeenteblad 2015, 121250Overige besluiten van algemene strekking

CAR RLA

Het college van B&W van de gemeente Assen maakt bekend dat het op 9 december 2015 de CAR/RLA vastgesteld. Per 1 januari 2016 gelden er voor alle organisaties in de gemeentelijke sector meer uniforme afspraken op het

gebied van beloning. Het nieuwe beloningshoofdstuk 3 en het bijbehorende overgangsrecht is eerder al vastgesteld. In samenhang met de bovenstaande wijziging is besloten om nog enkele, met name redactionele

wijzigingen, in de arbeidsvoorwaardenregeling door te voeren.

 

 

Aldus vastgesteld in Assen op 9 december 2015

 

 

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris