Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 116913Overige besluiten van algemene strekking

Vaststellen openbare ruimte Zuidas-Zuid(3B, 2015, 245)

 

Afdeling 3B

Nummer 245

Publicatiedatum 2 december 2015

Onderwerp

Vaststellen openbare ruimte Zuidas-Zuid

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering 1 december 2015

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 21 oktober 2015

• Het positief advies van de Bestuurscommissie Zuid van 17 november 2015

de volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Clara Schumannstraat (BAG) type weg)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen openbare ruimte Zuidas-Zuid

Dit deel van de Zuidas is volop in ontwikkeling waarbij er veel nieuwe openbare ruimten ontstaan. Op de hoek van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan wordt op korte termijn gestart met de bouw van nieuwe verblijfsobjecten (Woningen, kantoren, etc.) In aansluiting op de start van de bouw moeten er nummeraanduidingen worden toegekend. Om tot een overzichtelijke toewijzing te kunnen komen moet eerst de naam voor een nieuwe straat worden vastgesteld. Vanuit de projectgroep Zuidas die verantwoordelijk is voor dit project wordt voorgesteld, in lijn met de namen in deze buurt van componisten, om Clara Schumann te vernoemen. Daarbij is het in lijn met het raadsbesluit van maart 2014 om bij het vernoemen van personen voorrang te geven aan vrouwen.

De Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) heeft op 21 oktober 2015 positief geadviseerd op de voorgestelde naam. Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid heeft op 17 november 2015 eveneens positief geadviseerd.

Bijlage

Situatietekening