Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 11525Beleidsregels
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Alkmaar 2015
De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Alkmaar 2015 en de daarbij behorende bijlage, zijn op 27 januari 2015 vastgesteld. De Beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking.
 
De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Alkmaar en de daarbij behorende bijlage, zoals vastgesteld door het college van de gemeente Alkmaar op 20 mei 2014, worden per gelijke datum ingetrokken.
De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Schermer en de daarbij behorende bijlage, zoals vastgesteld door het college van de gemeente Schermer op 10 juni 2014, worden per gelijke datum ingetrokken.
De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Graf-De Rijp en de daarbij behorende bijlage, zoals vastgesteld door het college van de gemeente Graf-De Rijp op 27 mei 2014, worden per gelijke datum ingetrokken.