Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 76267Beleidsregels
Gemeente Stadskanaal: Wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO);
Het college van burgemeester en wethouders;
gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;
b e s l u i t :
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) te wijzigen volgens:
 • 1.
  onderdelen L en M van bijlage 2 bij ledenbrief cao 2013 – 2015 (2) car-uwo teksten, kenmerk ECWGO/U201401851, Lbr. 14/069, CvA/LOGA 14/04;
 • 2.
  de bijlage 1, 3, 4, 7, 9, 11 en 13 bij ledenbrief uitwerking cao 2013 – 2015 (3) salarismaatregelen, kenmerk ECWGO/U201401582, Lbr. 14/070, CvA/LOGA 14/05, alsmede bijlage IIA behorend bij de bezoldigingsregeling gemeente Stadskanaal (nieuwe structuur) 1 oktober 2014 ;
 • 3.
  de onderdelen A, B, C, F, G, H, I, J, K van bijlage 2 bij ledenbrief cao 2013 – 2015 (2) car-uwo teksten. kenmerk ECWGO/U201401851, Lbr. 14/069, CvA/LOGA 14/04 en deze wijzigingen in werking te laten treden op 1 januari 2015;
 • 4.
  de wijziging genoemd bij het onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht naar 15 juli 2014
 • 5.
  de wijzigingen genoemd bij het onderdeel 2 in werking te laten treden twee dagen na bekendmaking met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2014
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 december 2014.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
secretaris
mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester