Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 76234

Gepubliceerd op 17 december 2014 09:00Collegebesluit 1e wijziging Legesverordening 2015
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10, aanhef en onderdeel b, van de Legesverordening 2013;
besluit vast te stellen :
de verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2015
Artikel 1
In de tarieventabel wordt Hoofdstuk 2 Reisdocumenten (onder Titel 1 Algemene Dienstverlening) vervangen door:
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
 
1.2.1
van een nationaal paspoort:
 
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.2
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
 
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.2.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.3
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
 
1.2.3.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.3.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.4
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
€ 51,20
1.2.5
van een Nederlandse identiteitskaart:
 
1.2.5.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 53,05
1.2.5.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 28,45
1.2.6
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
€ 47,30
Artikel 2
  • 1.
    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking .
  • 2.
    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: '1e wijziging Legesverordening Etten-Leur 2015.'
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 9 december 2014.
burgemeester en wethouders,
 
 
Mw. H. van Rijnbach-de Groot
burgemeester
Mw. B. Silvis-de Heer
gemeentesecretaris

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl