Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2014, 68814Verordeningen
Herdruk Bouwverordening gemeente Utrecht
 
Verordening van Utrecht 2014, nr. 29
(raadsbesluit van 20 november 2014 )
De raad van de gemeente Utrecht:
gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2007;
gelet op artikel 8 van de Woningwet (Stb. 1991, 439);
B E S L U I T :
vast te stellen de volgende
BOUWVERORDENING Gemeente Utrecht
De herdruk Bouwverordening gemeente Utrecht treft u in de bijlage aan.