Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2014, 64917Overige besluiten van algemene strekking
Vaststelling WMO Beleidsplan 2015 "Goede zorg doen we samen"
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 16 oktober 2014 het WMO Beleidsplan 2015 "Goede zorg doen we samen" heeft vastgesteld.
Inwerkingtreding
Het beleid wordt van kracht met ingang van 1 november 2014.
Rechtsmiddelen
Tegen het besluit tot vaststelling van het beleid is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Ter inzage
Het WMO Beleidsplan 2015 "Goede zorg doen we samen" ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda. Een digitale versie is bij deze bekendmaking als bijlage te openen.