Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 57085Overige overheidsinformatie
Gemeente Borger-Odoorn, college legt uitzonderingen op wet markt en overheid ter inzage
De Wet Markt en Overheid
Onlangs is de Wet markt en overheid in werking getreden. Deze wet bevat gedragsregels voor gemeenten die zich op de ‘economische’ markt begeven als aanbieder van diensten of producten. Onze gemeente voert diverse activiteiten uit die onder deze wet vallen. Het merendeel van die activiteiten voldoet aan de wetgeving, maar een aantal niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhuur van binnen- en buitensportaccommodaties.
Ontwerpbesluit
Met het oog op volksgezondheid en leefbaarheid vindt het college dat sportaccommodaties zo laagdrempelig mogelijk moeten worden aangeboden. Daarom wil het college de gemeenteraad voorstellen om de verhuur van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Op die manier valt de verhuur niet onder de Wet markt en overheid en kan de gemeente deze sportaccommodaties op dezelfde wijze aanbieden.
Procedure
Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, stelt het college belanghebbenden tot en met 26 november 2014 in de gelegenheid om hun zienswijze op dit voorlopige standpunt te geven. De zienswijzen worden door het college betrokken bij het voorstel aan de gemeenteraad.
Zienswijzen indienen
Het is mogelijk uw zienswijzen in te dienen tot en met 26 november 2014. U kunt een zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum. Een schriftelijke zienswijze adresseert u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 7875 ZG Exloo.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de nieuwe wet? Kijk dan op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/markt-en-overheid.