Geluidbeleid spoorwegemplacement De Mars

Met het geluidbeleid spoorwegemplacement Zutphen (pdf, 117 kB) staat de gemeente hogere grenswaarden toe voor geluid, afkomstig van het spoorwegemplacement. Om precies te zijn het gebied rondom het emplacement, tussen de IJsselbrug aan de westzijde en de Hanzehof aan de oostzijde. Het toetsingskader voor het verlenen vanmilieuvergunningen, de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, biedt deze mogelijkheid. Het geluidbeleid spoorwegemplacement ligt ter inzage in het stadhuis.

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven