Zutphen, zonebeheerplan De Mars en beleidsnota bedrijven en geluid

Het zonebeheerplan geeft regels voor

* het beheer van de geluidsruimte;

* De beoordeling van meldingen en vergunningaanvragen;

* De normering voor bedrijven

Het zonebeheerplan en de Beleidsnota bedrijven en geluid De Mars zijn nodig om ervoor te zorgen dat de geluidsniveaus op de huidige woningen op De Mars en op de toekomstige woningen in Noorderhaven niet te hoog worden. Het Zonebeheerplan industrieterrein De Mars en de Beleidsnota bedrijven en geluid, bedrijventerrein De Mars liggen ter inzage in het stadhuis.

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven