Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 39429

Gepubliceerd op 15 juli 2014 11:57

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenGemeente Zutphen, nota Bodembeheer

De gemeente Zutphen heeft een Nota Bodembeheer opgesteld. De Nota Bodembeheer gaat over het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Apeldoorn en Epe (Regio Stedendriehoek). Bij allerlei graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. De Bodembeheernota geeft aan hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. De nota kan gezien worden als een routewijzer voor het verantwoord omgaan met grond en baggerspecie. De nota is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met grondverzet en biedt een kader voor gebruik, beoordeling en de handhaving van het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie.

In de nota Bodembeheer met bijbehorende kaartbijlagen is aangegeven welke vrijkomende grond in welke gebieden kan worden hergebruikt. De gemeente volgt in principe het landelijk generieke beleid. Op enkele aspecten wijkt de gemeente af van het generieke beleid en heeft zij, in samenwerking met de gemeenten binnen de Stedendriehoek, gebiedsspecifiek beleid opgesteld waardoor de hergebruiks-mogelijkheden beter zijn toegespitst op de regionale situatie. Door dit beleid samen met de regiogemeenten in de Stedendriehoek te voeren is het eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de regio nuttig te hergebruiken. Het gebiedsspecifieke beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit.

Zutphen15 juli 2014

Burgemeester en wethouders


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl