Gemeenteblad van Bergambacht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtGemeenteblad 2014, 30203Beleidsregels

Eerste wijziging Regels graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht;

gezien het voorstel over de aangepaste mogelijkheid om asbussen te plaatsen op de begraafplaats te Bergambacht;

gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12 en 14 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013.

b e s l u i t e n :

vast te stellen de:

eerste wijziging van de Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013.

Artikel I

A.Artikel 5. ”Columbariums” wordt, onder gelijktijdige hernummering, geheel vervangen door: Artikel 6. ”Columbariums”, luidend als volgt:

”Artikel 6. Columbariums

  • 1.Een bovengronds columbarium op de begraafplaats te Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude is bestemd voor het bijzetten van ten hoogste twee asbussen zonder urn.

  • 2.Een ondergronds columbarium op de begraafplaats te Bergambacht is bestemd voor het bijzetten van ten hoogste vier asbussen zonder urn. ”

    • B.Artikel 6. ”Gedenkplaatsen” wordt hernummerd tot Artikel 7. ”Gedenkplaatsen”

    • C.Artikel 7. ”Onvoorziene situaties” wordt hernummerd tot Artikel 8. ”Onvoorziene situaties”

    • D.Artikel 8. ”Slotbepalingen” wordt hernummerd tot Artikel 9. ”Slotbepalingen”

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, en werkt terug tot 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht,

de secretaris, P. van Willigen

de burgemeester, A. van Erk