Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2014, 29199Overige overheidsinformatie

Gemeente Nijkerk - Regels toepassing overgangsrecht bouwwerken bestemmingsplannen

Bij besluit van 11 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk regels vastgesteld omtrent de toepassing van het overgangsrecht in bestemmingsplannen met betrekking tot bouwwerken. Doel van de regels is het vergroten van duidelijkheid en eenduidigheid bij het toepassen van het overgangsrecht in bestemmingsplannen ten aanzien van het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken die onder de werking van het overgangsrecht vallen.

Het besluit van 11 februari 2014 is als bijlage te raadplegen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Publiekswinkel van de gemeente Nijkerk.

Nijkerk, 27 mei 2014