Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 25930Beleidsregels

Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de invoering van HR21 en de harmonisering van verstrekte mandaten;

b e s l u i t :

1. Het mandaatstatuut Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen: in de tabel Portefeuillehouders, directie en staf nummer 8 nu luidende:

Nummer

Omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

bijzondere bepalingen

8.

Besluiten over functiewaardering

BW

Algemeen directeur en

afdelingsmanagers

in een gezamenlijke vergadering

de Algemeen directeur aan te wijzen als enige mandataris, zodat het onderdeel komt te luiden:

Nummer

Omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

bijzondere bepalingen

8.

Besluiten over functiewaardering

BW

12000001 Algemeen directeur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2014.

Burgemeester en wethouders

de heer J.L. Zwartsenburg

mevrouw B.A.H. Galama

locosecretaris

voorzitter