Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35254-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Beckerman over uitbreiding van de huursombenadering
Dossiernummer 35254
Dossiertitel Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)
Identifier kst-35254-6
Indiener S.M. Beckerman
Ondernummer 6
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-12-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage); Amendement; Amendement van het lid Beckerman over uitbreiding van de huursombenadering
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2019-2020