Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31844-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-09-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31844
Dossiertitel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31844-10
Indiener Horst ter G.
Indiener Klijnsma J.
Ondernummer 10
Organisatietype staten generaal
Pskey KST135003
Publicatiedatum 2009-10-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Tweede nota van wijziging
Type kamerstuk Nota van wijziging
Vergaderjaar 2009-2010