Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-10-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28122-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-10-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28122
Dossiertitel Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28122-17
Ondernummer 17
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST70863
Publicatiedatum 2003-10-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector; Verslag algemeen overleg van 25 september 2003, over rapport 'Herziening financiering toezicht op de financiële marktsector'
Vergaderjaar 2003-2004