Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23645-107".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-09-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23645;24036
Dossiertitel Openbaar vervoer
Dossiertitel Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23645-107
Ondernummer 107
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST90131
Publicatiedatum 2005-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Openbaar vervoer; Brief minister over de koop van vervoerbedrijf Novio door de HTM
Vergaderjaar 2005-2006