Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34270 nr. 7

Gepubliceerd op 6 april 2016 12:52

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 7 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2016

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum deel ik u mee dat ik de inleidende verzoeken tot het houden van een raadgevend referendum over onderstaande wetten niet heb toegelaten, omdat hiervoor niet het wettelijk voorgeschreven aantal verzoeken van 10.000 is ingediend.

De Wet houdende goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Kamerstuk 33 815). Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 2 verzoeken ingediend, die door omstandigheden die niet waren voorzien later bekend zijn geworden.

De Wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Kamerstuk 34 052). Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 1.971 verzoeken ingediend.

De voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, H.R.B.M. Kummeling


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl