Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34191 nr. 17

Gepubliceerd op 6 april 2016 13:08

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 191 Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 5 april 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 7.4.0 aan het vierde lid, onderdeel a, na «uitstrekt» ingevoegd: , met dien verstande dat de verplichting zich niet uitstrekt tot diagnosegegevens.

Toelichting

De indienster beoogt met dit amendement te voorkomen dat op grond van artikel 7.4.0, tweede lid, diagnosegegevens uitgewisseld kunnen worden tussen jeugdhulpaanbieders, aanbieders van preventie, gecertificeerde instellingen, de raad voor de kinderbescherming en gecertificeerde gedragswetenschappers enerzijds en gemeenten anderzijds. Omdat de indienster zich realiseert dat gemeenten wel behoefte hebben aan informatie over de geleverde of te leveren jeugdhulp, stelt de indienster voor wel algemene gegevens over de intensiteit van een behandeling (licht, middel, zwaar) en de duur daarvan te verstrekken. Op deze manier wordt de privacy van jeugdigen beter beschermd en wordt voorkomen dat gevoelige en kwetsbare gegevens te makkelijk worden verspreid.

Bergkamp


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl