Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 35052 nr. 1

Gepubliceerd op 4 oktober 2018 14:20

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen35 052 EU-voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2018

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op de volgende EU-voorstellen:

EU-voorstel: Voorkoming verspreiding terroristische online-content COM (2018) 640;

EU-voorstel: Oprichting Europees cybersecurity kenniscentrum en netwerk nationale coördinatiecentra COM (2018) 630.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief1 aan de Minister van Justitie en Veiligheid ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Van Oosten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl