Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33512 nr. 13

Gepubliceerd op 20 mei 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 512 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

Nr. 13 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2014

In het regeerakkoord is afgesproken illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar te stellen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is op 7 januari 2013 ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het betreft het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland (Kamerstuk 33 512).

De regering is in het licht van de op 1 april 2014 tussen de coalitiefracties gemaakte afspraken tot de conclusie gekomen dat het niet langer opportuun is de parlementaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel voort te zetten.

Intrekking van het wetsvoorstel betekent niet dat het beleid gericht op terugkeer van onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen, wordt gewijzigd. Wie niet of niet langer in Nederland mag blijven, moet terugkeren naar zijn land van herkomst. Vrijwillig vertrek staat daarbij voorop en wordt actief bevorderd, maar zo nodig kunnen en zullen met gebruikmaking van de instrumenten waar de huidige wetgeving reeds in voorziet, maatregelen worden getroffen met het oog op gedwongen terugkeer.

Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl