Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vergaderingnummer 87
Datum vergadering 24 mei 2012
Gepubliceerd op 14 juni 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering9 Stemmingen Goedkeuring Verdrag ESM

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28) (33221),

en over:

  • - de motie-Ouwehand c.s. over een besluit over ratificatie pas na de verkiezingen van 12 september 2012 (33221, nr. 8);

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over heropenen van de onderhandelingen over het ESM-verdrag (33221, nr. 9).

De voorzitter:

Aangezien de moties vragen om aanhouding van het wetsvoorstel respectievelijk heropenen van de onderhandelingen, zal er eerst worden gestemd over de moties op stuk nrs. 8 en 9 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (33221, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten/Dijkgraaf (33221, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Klaver, Knops, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kuiken, De Lange, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas, Marcouch, Van Miltenburg, Monasch, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, Pechtold, Peters, Plasterk, Recourt, De Rouwe, Samsom, Sap, Schaart, Schouw, Smeets, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Voortman, Van der Werf, Wolbert, Ziengs, Albayrak, Aptroot, Arib, Azmani, Van Beek, Berckmoes-Duindam, Berndsen, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, De Boer, Bosman, Bouwmeester, Braakhuis, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çelik, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Dijkhoff, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Elias, Ferrier, Van Gent, Grashoff, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Harbers, Haverkamp, Heijnen, Hennis-Plasschaert, Van Hijum, Holtackers, Houwers, Huizing, Jacobi en Jadnanansing.

Tegen stemmen de leden: Van Klaveren, Kooiman, Kortenoeven, Leijten, Lucassen, De Mos, Ortega-Martijn, Ouwehand, Van Raak, Roemer, De Roon, Schouten, Slob, Smits, Van der Staaij, Thieme, Ulenbelt, Van Vliet, Voordewind, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Agema, Bashir, Beertema, Van Bemmel, Van den Besselaar, Van Bommel, Bontes, Bosma, Brinkman, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dille, Driessen, Elissen, Fritsma, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Helder, Hernandez, Irrgang, Paulus Jansen, De Jong en Karabulut.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 100 tegen 47 stemmen is aangenomen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl