Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33207 nr. 16

Gepubliceerd op 4 juli 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 207 Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 4 juli 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 14a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 12.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

II

In artikel II, onderdeel A, wordt artikel 27a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de werknemer van de verplichting, bedoeld in artikel 25.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

III

In artikel III, onderdeel A, wordt artikel 48 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 70.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

IV

In artikel IV, onderdeel A, wordt artikel 21 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde van de verplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

V

In artikel V, onderdeel A, wordt artikel 29a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichtingen, bedoeld in artikel 80.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5 In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

VI

In artikel VI, onderdeel C, wordt artikel 2:69 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

VII

In artikel VI, onderdeel D, wordt artikel 3:40 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 3:74.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

VIII

In artikel VII, onderdeel B, wordt artikel 91 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

IX

In artikel VIII, onderdeel C, wordt artikel 45a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, of 49.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

X

In artikel IX, onderdeel A, wordt artikel 17a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1. De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde, of de persoon aan wie op grond van artikel 21 kinderbijslag wordt betaald, van de verplichting bedoeld in artikel 15.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

XI

In artikel X, onderdeel A, wordt artikel 39 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1. De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de nabestaande, het ouderloos kind, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 35.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

XII

In artikel XI, onderdeel A, wordt artikel 17c als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 49.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

XIII

In artikel XII, onderdeel B, wordt artikel 20a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

XIV

In artikel XIII, onderdeel B, wordt artikel 20a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

XV

In artikel XIV, onderdeel B, wordt artikel 18a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

XVI

In artikel XIV, onderdeel F, wordt artikel 47g als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste 10 procent van het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid» vervangen door: bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid.

4. In het vijfde lid wordt «ten hoogste 150 procent» vervangen door: ten hoogste 20 procent.

5. In het vijfde lid vervalt «of strafrechtelijke sanctie».

6. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De bestuurlijke boete als bedoeld in de eerste volzin bedraagt ten hoogste 40 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding, twee maal eerder een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

Toelichting

Dit amendement introduceert een staffel voor de boetemaat bij fraude met uitkeringen. Bij de eerste keer frauderen blijft de boete 10% van het benadelingsbedrag. Bij de tweede keer wordt het boetbedrag verhoogd naar 20%, bij de derde keer wordt het boetebedrag 40%. Een soortgelijke systematiek wordt ook gehanteerd bij de boetebedragen voor bedrijven. Verhoging van de boetebedragen tot wel meer dan 150% zoals nu voorgesteld in het wetsvoorstel acht de indiener disproportioneel en niet effectief.

Karabulut


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl