Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33118 nr. 2

Gepubliceerd op 15 februari 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 118 Omgevingsrecht

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2012

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu om de uitkomsten van de voorlichting van de Raad van State over de voorgenomen herziening van het omgevingsrecht na ontvangst aan de Tweede Kamer toe te zenden wil ik u informeren dat ik de voorlichting aan u zal toezenden nadat op de voorlichting is beslist, zoals bepaald in art. 26 van de Wet op de Raad van State.

In de loop van maart zal ik u de voorlichting doen toekomen, vergezeld van een kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht. In deze notitie zal onder andere op de voorlichting van de Raad van State worden ingegaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl