Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33118 nr. 15

Gepubliceerd op 25 juni 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 118 Omgevingsrecht

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een commissie in opdracht van de minister het instrument stedelijke herverkaveling heeft uitgewerkt;

constaterende dat de minister heeft uitgesproken om het instrument stedelijke herverkaveling te betrekken bij de Omgevingswet;

overwegende dat het instrument stedelijke herverkaveling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van (her)ontwikkelingsvraagstukken in stedelijk gebied;

overwegende dat er in de sector en bij gemeenten een groot draagvlak bestaat voor het instrument stedelijke herverkaveling;

overwegende dat er voor het landelijk gebied met de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) al is voorzien in een instrument met wettelijke grondslag dat vergelijkbaar is met het instrument stedelijke herverkaveling;

spreekt uit dat het van belang is dat er versneld een wettelijke voorziening wordt getroffen om stedelijke herverkaveling mogelijk te maken;

verzoekt de regering om, het instrument stedelijke herverkaveling voorafgaand aan het in werking treden van de Omgevingswet en naar analogie van de Wilg al op korte termijn te verankeren in wetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

A. de Vries


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl