Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33118 nr. 11

Gepubliceerd op 16 januari 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen33 118 Omgevingsrecht

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2014

Om uw Kamer goed aangesloten te houden bij onze vorderingen in de stelselherziening van het omgevingsrecht, wil ik u de interviewbundel 15 X Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving aanbieden1.

De stelselherziening van het omgevingsrecht volgt op dit moment twee sporen. In de eerste plaats de ontwikkeling van de Omgevingswet. Ik verwacht het wetsvoorstel in het voorjaar aan uw Kamer aan te kunnen bieden.

In de tweede plaats hebben we in het werkprogramma Nu al Eenvoudig Beter afgelopen jaar goede voorbeelden verzameld waarin – veelal decentraal – resultaat werd geboekt in het streven naar minder regels, eenvoudiger procedures, integraliteit in gebiedsontwikkeling, meer ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit. Het is een inspirerende lijst geworden waarvan een selectie te vinden is op de site www.rijksoverheid.nl/omgevingswet . De lijst is een instrument en een aansporing om «nu al» in de geest van de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Bij het verzamelen en uitdragen van goede voorbeelden werd duidelijk hoe belangrijk het is dat initiatiefrijke en onorthodoxe bestuurders, uitvoerders en betrokken buitenstaanders het voortouw nemen bij een nieuwe manier van werken in het ruimtelijk domein. Inspirerende personen die vastgeroeste ambtelijke en bestuurlijke tradities doorbreken, die risico durven nemen en initiatiefnemers de ruimte geven.

Van deze prikkelende persoonlijkheden hebben we er een aantal opgespoord en geportretteerd. Dankzij hun inspirerende bijdragen is een mooie interviewbundel tot stand gekomen: 15 X Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving.

Het is een reeks van vijftien portretten geworden waarin opvattingen over en ervaringen met regelgeving en een nieuwe manier van werken in het ruimtelijke domein centraal staan. Een reeks die laat zien dat stelselherziening van het omgevingsrecht niet compleet is zonder cultuuromslag naar een overheid die werkelijk open staat voor initiatieven vanuit de samenleving.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl