Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33019 nr. 8

Gepubliceerd op 2 april 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 019 Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 2 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. Het derde onderdeel komt te luiden:

  • 3. In de omschrijving van «Wereldomroep» wordt «artikel 2.72» vervangen door: artikel 6.28.

2. Het vierde onderdeel vervalt.

II

In artikel I worden na onderdeel VV twee onderdelen ingevoegd, luidende:

VVa

In het opschrift van hoofdstuk zes wordt de zinsnede «omroepnetwerken en frequentieruimte» vervangen door: omroepnetwerken, frequentieruimte en de Wereldomroep.

VVb

Na titel 6.4 wordt een titel ingevoegd, luidende:

Titel 6.5. Taakopdracht Wereldomroep

Artikel 6.28

De Stichting Radio Nederland Wereldomroep is belast met:

  • a. het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand; en

  • b. het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig of ondersteunend zijn, waaronder het oprichten van of deelnemen in organisaties en rechtspersonen.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt de wettelijke basis van de Wereldomroep volledig ongedaan gemaakt. Daarmee gaat ook de wettelijke bescherming van de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep verloren. Een wettelijke borging waarin de onafhankelijkheid van de Wereldomroep is vastgelegd, garandeert dat de Wereldomroep in de toekomst niet wordt ingezet als propaganda-instrument. Een wettelijke borging van de onafhankelijke rol versterkt daarmee ook de functie van de Wereldomroep, aangezien ook luisteraars en staten kunnen worden gewezen op de wettelijke basis van die onafhankelijkheid. Daarmee treft de staat der Nederlanden ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichtgeving.

Om dit te realiseren, beoogt dit amendement een omschrijving van de taken van de Wereldomroep die na de reorganisatie resteren, (terug) te plaatsen in de Mediawet. Het schrappen van enkele taken en het schrappen van de verplichting tot financiering van de Wereldomroep uit de Rijksmediabijdrage wordt gerespecteerd en niet met dit amendement aangetast. Zodoende legt het amendement enkel vast dat er een Wereldomroep is en dat die tot taak heeft te voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand. Hoe dit georganiseerd wordt en hoe en hoeveel er gefinancierd wordt, is aan het kabinet en de Kamer.

Indien dit amendement wordt aangenomen vervalt in het opschrift van het wetsvoorstel de zinsnede: , beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep.

Van Dam


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl