Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32673 nr. 1

Gepubliceerd op 8 maart 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 673 Voordracht ter vervulling van twee vacatures in de Hoge Raad

Nr. 1 BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2010

Namens de Hoge Raad der Nederlanden heb ik de eer aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal kennis te geven dat per 1 juni 2011 respectievelijk 1 september 2011 een vacature van raadsheer in de civiele respectievelijk de strafkamer van de Hoge Raad zal moeten worden vervuld.

Met het oog op de vervulling van deze vacature zend ik u hierbij de aanbevelingslijst als bedoeld in artikel 5c lid 6 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, waarop de Tweede Kamer bij het maken van haar voordracht zal kunnen acht slaan.

De kopieën van de curricula vitae van op de lijsten vermelde personen zijn bijgevoegd1.

Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting,

President van de Hoge Raad der Nederlanden,

G. J. M. Corstens

Lijsten van aanbeveling van telkens zes kandidaten door de Hoge Raad der Nederlanden aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, opdat deze daarop kan acht slaan bij het opmaken van twee voordrachten ter vervulling van twee vacatures voor een raadsheer in de Hoge Raad, die per 1 juni 2011, respectievelijk per 1 september kunnen worden vervuld.

Mr. A. Hammerstein zal per 1 mei 2011 terugtreden als raadsheer wegens het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Mr. J. P. Balkema zal per 1 maart 2011 om diezelfde reden terugtreden als raadsheer.

Mr. Snijders en prof. mr. Buruma staan reeds enige tijd op aanbevelingslijsten van de Hoge Raad.

Lijst A

 • 1. Mr. G. Snijders, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn te ’s-Gravenhage

 • 2. Prof. mr. Y. Buruma, hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen

 • 3. Mr. Th. Groeneveld, vice-president van het Gerechtshof Den Haag

 • 4. Mr. D. J. C. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

 • 5. Mr. L. F. van Kalmthout, vennoot Loyens en Loeff, advocaten, belastingadviseurs en notarissen

 • 6. Prof. mr. M. V. Polak, hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Lijst B

 • 1. Prof. mr. Y. Buruma, hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2. Mr. G. Snijders, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn te ’s-Gravenhage

 • 3. Mr. Th. Groeneveld, vice-president van het Gerechtshof Den Haag

 • 4. Mr. D. J. C. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

 • 5. Mr. L. F. van Kalmthout, vennoot Loyens en Loeff, advocaten, belastingadviseurs en notarissen

 • 6. Prof. mr. M.V. Polak, hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Den Haag, 15 december 2010

President van de Hoge Raad der Nederlanden,

G. J. M. Corstens


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl