Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32549 nr. 33

Gepubliceerd op 17 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

Nr. 33 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VERBURG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301

Ontvangen 14 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

In het amendement van het lid Verhoeven c.s. (stuk nr. 29) wordt onderdeel I, artikel 7.4a, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «, of» aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «; of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. tegemoet te komen aan een uitdrukkelijk verzoek van de abonnee om diensten of toepassingen op grond van door de abonnee gespecificeerde ideologische motieven te belemmeren, mits de aanbieder de abonnee voor deze toestemming geen geldelijk of ander voordeel biedt.

Toelichting

De uitzondering in onderdeel e is bedoeld om in het kader van de contractvrijheid ruimte te bieden voor overeenkomsten tussen aanbieder en abonnee waarbij sprake is van internetfiltering op grond van ideële motieven. Met deze uitzonderingsbepaling behouden eindgebruikers de vrijheid om uit ideële motieven te kiezen voor een aanbieder die abonnementsvormen aanbiedt waarin de toegang tot bepaalde diensten en toepassingen (met betrekking tot bijvoorbeeld porno, geweld en drugs) wordt geblokkeerd. Om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze uitzonderingsbepaling mag de aanbieder voor de overeengekomen blokkering van bepaalde diensten en toepassingen geen kortingen of andere voordelen bieden. Dat voorkomt situaties waarin een aanbieder «korting» op het abonnement biedt in ruil voor een verzoek om concurrerende diensten te blokkeren.

Deze toelichting vervangt dat onderdeel van de toelichting op het amendement Verhoeven c.s. dat betrekking heeft op internetfiltering. Aanbieders behouden de vrijheid om, zoals op grond van ideële motieven door eindgebruikers wordt gewenst, alleen abonnementsvormen aan te bieden waarin de hiervoor genoemde vorm van filtering wordt toegepast.

Dijkgraaf

Verburg


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijziging van de ondertekening.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl