Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32500-A nr. 76

Gepubliceerd op 10 januari 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 januari 2011

Hiermee beantwoord ik het verzoek van uw vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (32 500-A-11/2010D50116) inzake het informeren van de Kamer over het moment waarop de Kamer in 2011 de brieven houdende de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT zal ontvangen.

Zoals aangeven in mijn brief van 23 november 2010 (Kamerstuk 32 500 A, nr. 11) ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek onderken ik het belang om uw Kamer tijdig te informeren. Tijdens het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Verkeer en Waterstaat d.d. 25 november 2010 heb ik aangegeven dat ik het proces van de bestuurlijke overleggen MIRT in het vervolg zo zal inrichten dat de Kamer eerder over de uitkomsten wordt geïnformeerd.

Ik ben van plan om de bestuurlijke overleggen MIRT voorjaar 2011 te houden in de tweede helft van mei. Dit is mede op het verzoek van de regionale bestuurders gelet op de vorming van nieuwe colleges naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Ik streef ernaar om de brief inzake de uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT voorjaar 2011 uiterlijk 10 werkdagen na het laatste bestuurlijk overleg aan u te sturen.

In de loop van 2011 wordt bepaald wanneer de bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2011 worden gehouden.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl