Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32745 nr. 12

Gepubliceerd op 21 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 745 Raming der voor de Tweede Kamer in 2012 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VERBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat flessenwater gemiddeld 650 maal milieubelastender is dan kraanwater en 325 maal zo duur;

verzoekt het Presidium de inkoop van flessenwater te staken en voortaan kraanwater (Haags duinwater) te serveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl