Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 32563 nr. 26

Gepubliceerd op 30 november 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2011

In mijn brief van 17 mei 2011 (Tweede Kamer 2010–2011, 32 563, nr. 25) heb ik u geïnformeerd over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen (Heckrunderen, konikpaarden, edelherten). Ik heb aangegeven dat het beheer van de grote grazers in dit gebied in het vorige winterseizoen naar wens is verlopen.

Wat tot nu toe nog ontbrak, waren meer onomstreden cijfers over het daadwerkelijke aantal grote grazers in het gebied. Tot de eerste helft van 2010 werden die aantallen nog geschat met jaar-in-jaar-uit bijgehouden geboorte- en sterftecijfers. Hoewel die cijfers een bruikbare indicatie gaven van populatietrends, gaven ze geen betrouwbaar beeld van absolute aantallen (Tweede Kamer 2010–2011, 32 500 XIV, nr. 13). Ook de daarna nog uitgevoerde totaaltellingen vanaf de grond hadden beperkingen. De Commissie Gabor heeft eind 2010 dan ook geadviseerd om twee keer per jaar een helikoptertelling (voor- en najaar) uit te laten voeren. Ik heb de geadviseerde methode omarmd (Tweede Kamer 32 500 XIV, nr. 13).

Zoals ook in mijn brief van 17 mei 2011 aangegeven, vergden de voorbereidingen voor de oorspronkelijk beoogde helikoptertellingen (voorjaar 2011) meer tijd. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer op 25 en 26 oktober 2011 voor het eerst helikoptertellingen laten uitvoeren.

De resultaten treft u hierna aan (met tussen haakjes de mogelijke afwijkingen naar boven of beneden in absolute aantallen):

 

Stand per 25/26 oktober 2011 (helikoptertellingen)

Heckrunderen

356

(± 4)

Konikpaarden

1145

(± 17)

Edelherten

3304

(± 95)

Hoewel nog een nadere evaluatie zal volgen, is de eerste indruk dat de helikoptertellingen een relatief beperkte verstoring van dieren in het gebied hebben veroorzaakt. Ik zal uw Kamer te zijne tijd van de uitkomst van deze nadere evaluatie op de hoogte stellen. Staatsbosbeheer treft inmiddels ook voorbereidingen voor een helikoptertelling in het voorjaar van 2012.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl