Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32500-V nr. 188

Gepubliceerd op 1 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 188 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2011

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 4 mei 2011 met kenmerk 2011Z08388/2011D23609 inzake Aangeboden SAO-petitie door FAON en Hay Tad Nederland m.b.t. herdenking en erkenning van de Armeense Genocide d.d. 19 april 2011.

In tegenstelling tot voorafgaande jaren heb ik deze petitie dit jaar niet ontvangen. Dat neemt niet weg dat ik begaan ben met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1915. Het is te betreuren dat de in 2009 ingezette toenadering tussen Turkije en Armenië in de loop van 2010 bevroren is. Zoals eerder aan de opstellers van deze petitie is gemeld, blijft de Nederlandse regering er zowel in EU kader als bilateraal geregeld bij de Turkse autoriteiten op aan dringen deze gebeurtenissen bespreekbaar te maken. De inzet van de regering blijft er op gericht dat deze toenadering op termijn zal leiden tot een verzoeningsproces waarin ook ruimte wordt geschapen voor een onbevooroordeelde erkenning van datgene wat zich tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft voltrokken.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl