Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 32123-VII nr. 65

Gepubliceerd op 14 april 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2010

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2009 van de Algemene Bestuursdienst (ABD) aan, betreffende de ontwikkeling van de ambtelijke leiding van de rijksoverheid.1

Politieke en ambtelijke leiding gaan samen voorop in de ingrijpende veranderingen van de rijksoverheid. Dat vraagt om intensieve samenwerking bij de samenstelling en ontwikkeling van managementteams en bij de werving, selectie en ontwikkeling van talent en ervaring. Bureau ABD adviseert hierbij als strategisch partner: toekomstgericht en met een rijksbreed overzicht en een goed oog voor diversiteit.

U vindt in het jaarverslag een overzicht van de ontwikkelingen in en rond de ABD en de activiteiten en resultaten van Bureau ABD in 2009, aan de hand van drie vragen:

  • 1. Hoe zetten we mensen vrij van grenzen optimaal in?

  • 2. Hoe onderhouden we een adequaat en divers aanbod van talent en ervaring?

  • 3. Hoe geven we ruimte en richting aan de ontwikkeling van talenten en teams in dienst van het Rijk?

Het jaarverslag besluit met een beknopte vooruitblik op de nabije toekomst. Daarin ook aandacht voor het management development in de politietop, sinds kort ook verantwoordelijkheid van Bureau ABD.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl