Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 32123-B nr. 16

Gepubliceerd op 20 mei 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen32 123 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2010

Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2010 aan.1 Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van het door mij uitgeoefende financiële toezicht op de begrotingen 2010 en de rekeningen 2008 van de provincies en de gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen. Het verslag gaat tevens in op overige activiteiten die in het kader van het financieel toezicht op de provincies in 2009 hebben plaatsgevonden.

De rapportage «De provinciale financiën 2010, een interprovinciale vergelijking» die op basis van de provinciale begrotingen 2010 en de jaarrekeningen 2008 inzicht geeft in de financiële positie van de provincies, kunt u voor de zomer tegemoet zien.

Ter kennisneming zend ik u het door de gezamenlijke provincies opgestelde verslag over het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op de gemeenten.1

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl