Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 29659 nr. 57

Gepubliceerd op 5 juli 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN JACOBI

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de commissie van wijzen voorgesteld heeft om te kijken naar de vastgoedportefeuille van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden met het oog op eventuele verkoop van gronden die nu onder erfpacht vallen;

overwegende, dat er enkele gebouwen op de Waddeneilanden met een publieke nutsfunctie zijn, zoals de zeevaartschool op Terschelling en de passantenhaven op Vlieland, die momenteel verpacht worden door Staatsbosbeheer;

overwegende, dat er zorgen leven bij de bewoners of deze voorzieningen behouden kunnen worden na een verhoging van de erfpachtcanon;

voorts overwegende, dat gebieden binnen of aan de rand van bestaande dorpskernen zich het meeste lenen als basis van een ontwikkelagenda gericht op een kwaliteitsimpuls voor zowel de ruimtelijke kwaliteit, de recreatiemogelijkheden en de beschikbaarheid van de eilandvoorzieningen;

verzoekt de regering:

  • Staatsbosbeheer binnen zijn vastgoedportefeuille te laten zoeken naar de meest geschikte gebieden binnen of aan de rand van bestaande dorpskernen die als basis kunnen dienen voor een positieve ontwikkelingsagenda;

  • in samenspraak met lokale gemeenten te streven naar het maken van langjarige afspraken waarbij middels verkoop of grondruil zekerheid geboden wordt voor zowel de blijvende toegankelijkheid van voorzieningen als de blijvende versterking van de unieke natuurwaarde van de eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Jacobi


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl