Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 29521 nr. 170

Gepubliceerd op 25 augustus 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juli 2011

Hierbij informeren wij u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Soedan (UNMIS). Met de totstandkoming van de nieuwe, onafhankelijke staat Zuid-Soedan op 9 juli is het mandaat van UNMIS op diezelfde datum beëindigd. Over de Nederlandse bijdrage aan UNMIS ontvangt u zoals gebruikelijk binnen zes maanden na beëindiging van de missie een eindevaluatie.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl