Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 28676 nr. 62

Gepubliceerd op 22 augustus 2008
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier28 676
NAVO

nr. 62
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2008

Graag bied ik u hierbij als bijlage de geannoteerde agenda aan ten behoeve van de ministeriële bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad (NAR) te Brussel op 19 augustus 2008.

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

Ingevolge het verzoek van uw Kamer voorafgaand aan ministeriële bijeenkomsten van de NAVO Raad te worden geïnformeerd over de agenda en de Nederlandse inzet bericht ik u als volgt.

Op 19 augustus a.s. vindt te Brussel een bijeenkomst plaats van de Noord-Atlantische Raad (NAR) in de samenstelling van ministers van Buitenlandse Zaken. Ministers zullen de situatie in Georgië bespreken. Na afloop vindt een lunchbijeenkomst plaats. Er is geen formele agenda vastgesteld. De besprekingen zullen met name gaan over de crisis in Georgië en de gevolgen voor de relatie tussen de NAVO en Rusland en de relatie tussen de NAVO en Georgië.

Zoals eerder aan u bericht steunt de Nederlandse regering de vredesinitiatieven van de EU en OVSE. Het voortouw voor de internationale bemiddeling en voor de monitoring van het staakt-het-vuren ligt duidelijk bij die twee organisaties. De NAVO zal in dezen geen directe rol spelen. Op dit moment ligt de eerste prioriteit bij het bestendigen van het door de beide partijen ondertekende bestand, het herstellen van de situatie van voor 7 augustus en het op gang brengen van de humanitaire hulpverlening aan de slachtoffers van het conflict. Het is belangrijk dat de bijeenkomst zich onomwonden uitspreekt voor het respecteren van de souvereiniteit en territoriale integriteit van Georgië.

Rusland

De Russische acties worden door Nederland en de meeste bondgenoten als buitensporig aangemerkt. Er kan voor de NAVO nu geen sprake zijn van «business as usual» met Rusland.

Bij de bespreking van eventuele consequenties voor de betrekkingen van de NAVO met Rusland zal Nederland aandringen op een zorgvuldige afweging. De betrekkingen met Rusland zijn veelomvattend en complex. Per geval moet worden bezien welk signaal wordt afgegeven. Op de korte termijn is de stabiliteit in Georgië bepalend. Afhankelijk van de verdere Russische opstelling en gedragingen wil Nederland blijven inzetten op dialoog en overleg met Rusland.

Georgië

Nederland is van mening dat de lopende samenwerking in het kader van het Partnerschap voor Vrede-programma en de geïntensiveerde dialoog met Georgië zoveel mogelijk moet doorgaan. Ook is er nu geen reden om af te wijken van het besluit dat is genomen tijdens de NAVO-top in Boekarest: Georgië zal op termijn toetreden tot de NAVO. Het Nederlandse standpunt inzake de eventuele toekenning van een MAP (Membership Action Plan)-status blijft onveranderd. Zoals in de Boekarest-verklaring is aangegeven vormt de NAVO-ministeriële in december een eerste moment waarop de voortgang van Georgië wordt besproken.

De zogenaamde Intensified Dialogue-status is door de NAVO in september 2005 aan Georgië toegekend. Nederland heeft dit NAVO-besluit destijds mede op verzoek van uw Kamer (motie Koenders) ondersteund. De betekenis van deze dialoog is dat de NAVO en NAVO-landen, waaronder Nederland, Georgië de afgelopen jaren hebben ondersteund bij de implementatie van politieke en defensie-hervormingen. Daarbij is tevens sprake van terugkerend overleg met Georgië o.a. ook over Zuid-Ossetië en Abchazië. In het kader van de huidige crisis heeft de Noord-Atlantische Raad op 12 augustus met Georgië gesproken over de laatste ontwikkelingen.

Het conflict zal zeker gevolgen kunnen hebben voor de regionale veiligheid en stabiliteit. Welke gevolgen dat precies zijn, zal pas over enige tijd duidelijk worden en mede afhangen van gedrag en opstelling van alle partijen in de komende weken en maanden. Georgië en Rusland hebben zich gecommitteerd aan het EU/OVSE vredesplan. Het komt er nu op aan om door internationale bemiddeling via dit door alle partijen aanvaarde stappenplan te komen tot een aanvaardbare en duurzame oplossing van het conflict.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl