Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 28325 nr. 128

Gepubliceerd op 20 augustus 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen28 325 Bouwregelgeving 2002–2006

Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2010

Hierbij treft u ter kennisname aan het rapport «Stand van zaken VvE’s in Nederland».1 Het onderzoek is uitgevoerd door Companen.

De ontwikkeling van het zogenoemde «machtigingsvoorstel» dat momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt en de behoefte om reeds nu inzicht te krijgen in de effecten van eerder getroffen maatregelen (wetswijzigingen per mei 2005 en juli 2008) vormde aanleiding voor het onderzoek.

Doel van het kwalitatief onderzoek was na te gaan of de sinds 2005 aangebrachte wijzigingen in het appartementsrecht effect sorteren en of de wijzigingen bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van VvE’s en het wegwerken van onderhoudachterstanden. Zo dit nog onvoldoende het geval is, na te gaan welke redenen hieraan ten grondslag liggen.

De centrale vraag kan bevestigend worden beantwoord. De maatregelen van de afgelopen jaren sorteren effect. Daarnaast is aan de ene kant een toename waarneembaar van het aantal meerjaren onderhoudsplannen. Aan de andere kant echter lijkt het erop dat toch nog 61% van deze VvE’s het onderhoudsfonds onvoldoende vult. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder «vroege» inschrijvers in het Handelsregister. Deze zogenoemde voorlopers vormen de wat «betere» appartementencomplexen.

De aanpassing van de wetgeving, die nu bij de Eerste Kamer ligt, kan leiden tot nadere verbetering van de situatie. Dit omdat deze aanpassingen een vroegtijdiger ingrijpen door gemeenten mogelijk maakt.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl