Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 34966 nr. 1

Gepubliceerd op 14 juni 2018 15:09

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen34 966 EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2018

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212, vanwege het politieke belang van dit voorstel.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief1 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl