Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 34309 nr. 27

Gepubliceerd op 12 juni 2018 10:57

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring wordt geregeld dat mensen die de vreemdelingendetentie binnenkomen automatisch in het beheersregime worden geplaatst;

overwegende dat het van belang is dat mensen die de vreemdelingendetentie binnenkomen niet op dezelfde afdeling worden geplaatst als personen die op basis van gedragsproblematiek in een beheersregime zijn geplaatst;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat voor het beheersregime voor personen die de vreemdelingendetentie binnenkomen een aparte afdeling wordt ingericht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl