Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 32334 nr. 12

Gepubliceerd op 18 september 2018 16:47

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 334 Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Nr. 12 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2018

Op donderdag 21 juni jl. presenteerde de Staatscommissie Parlementair stelsel een tussenstand. Daarin wordt voorgesteld om het huidige verbod van rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet te beperken en een vorm van constitutionele toetsing door een constitutioneel hof in te voeren.

Het initiatiefvoorstel-Van Tongeren betreft constitutionele toetsing door de rechter. In de afgelopen maanden is de vraag gesteld of dit initiatiefwetsvoorstel nog aanhangig is, omdat twijfel bestaat of het via de juiste procedure aanhangig is gemaakt. De Raad van State heeft voorzien in een Voorlichting, waarin tot de slotsom wordt gekomen dat het voorstel-Van Tongeren geacht moet worden te zijn vervallen, maar dat het aan Uw Kamer is om uitdrukkelijk te beslissen of zij dit oordeel overneemt (Kamerstuk 32 334, nr. 11).

Ik ben tot de slotsom gekomen dat met het voorgaande in ogenschouw het huidige voorstel tot invoering van constitutionele toetsing in het Nederlandse staatsbestel op dit moment onhaalbaar is geworden. Deze brief strekt daarom tot overname en intrekking van het initiatiefwetsvoorstel tot invoering constitutionele toetsing.

Buitenweg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl