Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 25424 nr. 412

Gepubliceerd op 18 juni 2018 10:14

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 412 MOTIE VAN DE LEDEN DE LANGE EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in strijd met hetgeen ruim een jaar geleden is afgesproken de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg niet op 1 juli 2018 binnen de treeknorm vallen;

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting toezicht moet houden op veilige en kwalitatief goede zorg en dat de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht moet houden op het naleven van de zorgplicht;

constaterende dat alle ggz-aanbieders per 1 januari 2018 de wachttijdinformatie maandelijks moeten aanleveren aan Vektis en dat ongeveer 30% dit tot de dag van vandaag nog niet heeft gedaan;

constaterende dat vanuit de ggz-sector zelf wordt aangegeven dat het wachten op een noodzakelijke behandeling voor mensen een spoedige start van herstel in de weg staat, dit leidt tot ongewenste maatschappelijke schade en een goede doorverwijzing en/of de mogelijkheid van zorgbemiddeling in de weg staat;

overwegende dat de Staatssecretaris van VWS heeft aangegeven met de inspectie in oprichting en met de Nederlandse Zorgautoriteit te hebben afgesproken dat zij hierop gaan handhaven;

verzoekt de regering om:

  • de Kamer vóór 1 september te informeren over het aantal ggz-aanbieders dat nog geen wachttijdinformatie aan Vektis heeft aangeleverd en deze ggz-aanbieders openbaar te maken;

  • inzicht te geven in de maatregelen die vanuit de inspectie in oprichting en de NZa zijn opgelegd om de wachttijdinformatie alsnog aan te laten leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange

Van den Berg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl