Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 25424 nr. 410

Gepubliceerd op 18 juni 2018 10:12

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 410 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN DE LANGE

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in strijd met hetgeen een jaar geleden is afgesproken de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) niet op 1 juli 2018 binnen de treeknorm zullen vallen;

constaterende dat halverwege juli 2018 een deel van de ggz samen met Zorgverzekeraars Nederland wil komen met een actieplan om de wachtlijsten aan te pakken en hiervoor ten minste tot juni 2019 de tijd wil nemen;

constaterende dat op 13 juli 2017 afgesproken is om 288 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de wachttijden in de ggz, maar dat hiervan tot nu toe 109 miljoen euro extra is gecontracteerd en dat hier dus geen sprake is van een financieel probleem;

verzoekt de regering om:

  • vóór 1 september 2018 de Kamer te informeren hoe de ggz-sector er zorg voor draagt dat zowel de aanmeldwachttijden als de behandelwachttijden per 1 januari 2019 weer binnen de treeknormen vallen;

  • hierbij inzichtelijk te maken welke concrete afspraken met alle betrokken partijen worden gemaakt om dit doel te bereiken;

  • alsmede inzichtelijk te maken welke stappen de regering en toezichthouders kunnen zetten als deze deadline niet wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

De Lange


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl