Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 32761 nr. 19

Gepubliceerd op 22 maart 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 19 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID ELISSEN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorstellen voor EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (COM(2012) 9, COM(2012) 10 en COM(2012) 11) gevolgen zullen hebben voor de privacy van alle Europese burgers;

overwegende, dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving momenteel te weinig waarborgen bevat met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens van Europese burgers aan buitenlandse overheidsdiensten;

overwegende, dat een eerder uitgelekt concept meer waarborgen voor de privacy bevatte dan de latere versie die naar de Kamer is gestuurd;

overwegende, dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving, specifiek de richtlijn, momenteel voorziet in een lager beschermingsniveau van privacy dan in Nederland van kracht is en dat gedurende de onderhandelingen het beschermingsniveau nog verder kan afnemen;

verzoekt de regering de huidige wetgeving in Nederland als ondergrens leidend te laten zijn bij de inzet van de Nederlandse onderhandelingen, of deze nu op ambtelijk niveau, op politiek niveau of op andere wijze plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen


X Noot
1

I.v.m. foutieve tekst van de motie.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl