Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 29628 nr. 550

Gepubliceerd op 6 augustus 2015 11:43

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 628 Politie

Nr. 550 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 juli 2015

Op 3 juli 2015 heeft de vaste commissie van Veiligheid en Justitie mij door middel van een brief verzocht om de Kamer te informeren over de feiten, zowel van de aanleiding als van de nasleep, van de rellen in de Schilderswijk naar aanleiding van de dood van de heer Henriquez en over de acties die ik heb genomen naar aanleiding van de gebeurtenis en de nasleep.

Het is zeer treurig dat de heer Henriquez is overleden. Ik betuig mijn medeleven met de nabestaanden. Het overlijden van de heer Henriquez heeft veel emotionele reacties opgeroepen. Dat mensen deze emoties wilden uiten is begrijpelijk. Dat een aantal relschoppers misbruik heeft gemaakt van de situatie door geweld te gebruiken, vernielingen aan te richten en winkels te plunderen, keur ik echter ten zeerste af. Sinds de ongeregeldheden in de Schilderswijk zijn tot en met dinsdag 7 juli 246 verdachten aangehouden. Aangezien het onderzoek naar de geweldplegingen nog in volle gang is, kan het aantal aangehouden verdachten verder oplopen. De gemeente Den Haag geeft aan dat de schade in de openbare ruimte voor zover bekend € 77.600 bedraagt. Ik heb geen overzicht van schade aan particulier bezit.

De arrestatie en het overlijden van de heer Henriquez worden momenteel zorgvuldig onderzocht door de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Zoals bekend, heeft het OM al op 1 juli de eerste bevindingen gepresenteerd. Hierin komt naar voren dat het overlijden van de heer Henriquez zeer waarschijnlijk kan worden verklaard door een bij hem ontstaan zuurstoftekort. Het OM heeft aangegeven dat het aannemelijk is dat dit zuurstoftekort een gevolg is van het optreden van de politie. Voor dat zuurstoftekort zijn geen andere verklaringen gevonden. Het OM heeft besloten dat vijf politieagenten als verdachten worden aangemerkt. De betrokken agenten zijn daarop buiten functie gesteld.

Ik heb, zoals ik uw Kamer op 10 juli jl. per brief heb gemeld, de Inspectie Veiligheid en Justitie verzocht een onderzoek in te stellen naar het gebruik van de nekklem door de politie (Kamerstuk 29 628, nr. 547). Zodra de Inspectie haar bevindingen oplevert, zal ik uw Kamer hierover informeren.

De vaste commissie van Veiligheid en Justitie heeft mij tevens verzocht de over deze zaak gestelde schriftelijke vragen te beantwoorden. In de bijlage van deze brief ontvangt u dan ook de antwoorden op de vragen van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2959); van het lid Van Tongeren (GroenLinks (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2961); van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2958) en van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2960).

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl