Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 25087 nr. 43

Gepubliceerd op 15 februari 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat belastingconcurrentie in de Europese Unie het moeilijker maakt om de overheidsfinanciën op een eerlijke manier op orde te krijgen;

overwegende dat met een Europese grondslag de mogelijkheden om de afdracht van vennootschapsbelasting te ontwijken, aanzienlijk zullen afnemen;

overwegende dat de Europese Commissie reeds in 2011 een voorstel heeft gedaan voor een Common Consolidated Corporate Tax Base, maar dit voorstel vooralsnog vastzit in de Raad van Ministers;

overwegende dat het niet te verkopen is dat landen enerzijds hard en snel ingrijpen in het beperken van overheidsuitgaven, terwijl maatregelen die de overheidsinkomsten verbeteren, in een slakkengang vooruitgaan;

verzoekt de regering, het initiatief te nemen om in Europa een kopgroep te vormen die zich inspant om de impasse met betrekking tot een Common Consolidated Corporate Tax Base binnen de Raad te doorbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl